Bli medlem!

Årsavgiften är 200 kronor för enskild medlem och 300 kronor för par. Anmäl dig i formuläret nedan.

 

Vänföreningen vänder sig till alla som vill främja universitetets utveckling, ömsesidigt utbyte mellan studenter, forskare, forskningsanstalter samt näringsliv.

Ordförande

Sektion Skåne

Alumniansvarig

Sekreterare

Stipendier

Programansvarig

Kassaförvaltare

Information