Bli medlem!

Årsavgiften är 200 kronor för enskild medlem och 300 kronor för par. Ansök gärna om medlemskap i formuläret nedan och v.v. bifoga 2 referenser.

 

Vänföreningen vänder sig till alla som vill främja universitetets utveckling, ömsesidigt utbyte mellan studenter, forskare, forskningsanstalter samt näringsliv.

Bankgiro 188 - 4006

Ordförande

Sektion Skåne

Alumniansvarig

Sekreterare

Stipendier

Programansvarig

Kassaförvaltare

Information