Hebreiska Universitetet i Jerusalem  -  ett multidisciplinärt centrum i Israel för högre studier och forskning

Einstein Institutet för Matematik
Hebreiska Universitetets Mount Scopus Campus

Drömmen om ett judiskt universitet i Israel ingick i den sionistiska visionen. Förvärvandet av mark 1918, det nuvarande Mount Scopus i Jerusalem, innebar att drömmen var på väg att förverkligas. Bland grundarna finner man Chaim Weizmann, Albert Einstein, Sigmund Freud och 1925 öppna­des Hebreiska universitetet med totalt 33 lärare och 141 studenter. De när­maste 20 åren innebar en stark tillväxt med nya fakulteter och institutioner inom humaniora, medicin, pedagogik och lantbruksvetenskap och natur­ligtvis etableringen av navet i all bildningsverksamhet – inrättandet av ett universitetsbibliotek. Kriget 1948 isolerade Universitetet från den israeliska delen av Jerusalem varför olika delar av Universitet förlades till andra delar av Jerusalem. Sedan 1953 har universitetets ursprungliga campusområde utvidgats och omfattar ett antal områden i Jerusalem bl.a. Ein Kerem som tillsammans med Hadassahsjukhuset bildar ett medicinskt centrum. Efter sexdagarskriget (1967) blev Mount Scopus åter centrum för Universitetet. Hit förlades också 1971 School of Overseas Students, som kom att bli en viktig del av den internationella kontaktytan mot unga forskarstuderande.

Hebreiska universitetet har idag ca 24 000 studenter varav 2000 inter­nationella gäststuderande, 1050 lärare/forskare och registret över verksam­heter omfattar ca 3000 projekt. När Professor Robert J. Aumann mottog priset i ekonomi till Alfred Nobels minne 2005, var han en av flera pris­tagare som studerat vid Hebreiska universitetet: bl.a. David J Gross (fysikpriset 2004), Avram Hershko, Aaron Ciechanover (kemipriset 2004; den senare Technion Haifa univ.) och Daniel Kahneman (priset i ekonomi i Alfred Nobels minne 2002) . Kanske kan vi i denna skara också räkna in Albert Einstein (fysikpriset 1921). Vi kan också glädjas åt att priset i kemi 2006 tilldelats professor Roger Kornberg; även han med en förankring i Hebreiska universitetet (adjungerad professor vid Institutionen för biolo­gisk kemi).


Universitetsområden (Campus)

 • Mount Scopus - Fakulteterna för humaniora, sociologi, juridik, ekonomi, Rothberg International School
 • Givat Ram - Fakulteterna för naturvetenskap (kemi, informationsteknologi, matematik, fysik m.m.)
 • Ein Kerem  - Medicinska fakulteten (Hadassah medicinska institut, medicinska forskningsinstut, Farmaceutiska skolan, Vårdutbildning), Tandläkarskolan och institutioner inom dental vetenskap m.m.
 • Rehovot - Lantbruksvetenskapliga fakulteten (biokemi, institutioner för näringslära, växtgenetik, veterinärvetenskap m.m.)

Fakta

1882    Professor Herman Zvi Shapira föreslår inrättandet av ett universitet för det judiska folket, vilket tas upp vid 11:e sionistkongressen
            1913.
1918    Grundstenen placeras på Mount Scopus. Formella öppnandet av Hebreiska universitetet sker 1925.
1936    Första doktorsexamen.
1948    Den 13:e april dödas 77 av Universitetets anställda i en attack mot en konvoj till Mount Scopus. Mount Scopus isoleras från Västra
            Jerusalem.
1949    Etablering av Hadassah medicinska skola, Juridiska fakulten och Centrum för vuxenutbildning, under provisoriska förhållanden.
1955    Overseas students programmet startar.
1958 -  Campusområdena Ein Kerem och Givat Ram grundas. Den akademiska aktiviteten kan återupptas på Mount Scopus 1979 sedan man
1960    kunde börja återuppbyggnaden 1967.
2006    Universitetet har 24.300 studenter, 32 miljoner $ i royalties från bl.a. läkemedel mot Alzheimer’s sjukdom, läkemedel mot cancer och
            speciellt hållbara tomatsorter. 

 • Mer än 1.200 patent har registrerats som en produkt av teknologisk verksamhet.
 • Universitetet utbildar 30 % av Israels främsta doktorander
 • Har under sin existens förlänat  över 100.000 akademiska examina
 • Attraherar 24.300 studenter från över 70 länder varav cirka 20% med arabisk bakgrund.
 • Driver årligen 3000 forskningsprojekt.
 • Har ett världsledande neurologiskt forskningscenter, av EU betecknat Center of Excellence.
 • Får stöd av 26 vänföreningar , liksom vår egen, världen över.
 • Frambringar Nobelpristagare inom olika sektorer.
 • Främjar staten Israel och mänskligheten genom utvidgning av vetandet.
Mount Scopus skyline
Mount Scopus Campus
Albert Einstein tillsammans med Leo Schwartz och High Salpeter från The American Friends (1949).
Albert Einstein tillsammans med Eliahu Elath, Israels dåvarande ambassadör till USA och senare rektor vid Hebreiska Universitetet (1950). Foto: Edward H. Zwerin (med tillstånd av The Albert Einstein Archives, The Hebrew University of Jerusalem, Israel).