Vänförening

Hebrew University, en gång stiftat av Einstein och Freud med flera, rankas årligen som ett av världens allra främsta universitet. Syftet med föreningen är att främja de akademiska banden mellan Sverige och Israels främsta lärosäte till nytta för båda parter.

Vänföreningen vänder sig till alla som vill främja universitetets utveckling, ömsesidigt utbyte mellan studenter, forskare, forskningsinstitut samt näringsliv.
  • Vänuniversitetet utbildar 30% av Israels främsta doktorander
  • Har under sin existens förlänat över 100 000 ekademiska examina
  • Attraherar 24 300 studenter från över 70 länder varav circa 20% med arabisk bakgrund
  • Driver årligen 3000 forskningsprojekt
  • Registrerar årligen 3000 forskningsprojekt
  • Har ett världsledande neurologiskt forskningscenter av EU betecknat som Center of Excellence
  • Får stöd av 26 vänföreningar, liksom vår egen, världen över
  • Frambringar Nobelpristagare inom olika sektorer
  • Främjar staten Israel och mänskligheten genom utvidgning av vetandet